POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia wszelkich usług przez firmę "NSF.pl Usługi Informatyczne" na rzecz usługobiorców, w zamian za uiszczaną przez nich opłatę. Dokonanie zamówienia w firmie "NSF.pl Usługi Informatyczne" jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Jakiekolwiek roszczenia wynikające z nieznajomości niniejszego regulaminu nie będą rozpatrywane. Firma "NSF.pl Usługi Informatyczne" zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w niniejszym regulaminie, o czym zobowiązuje się poinformować swoich klientów drogą elektroniczną.