eLearning to nauczanie na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu. Oznacza wspomaganie edukacji za pomocą komputera. eLearning odnosi się również do edukacyjnych portali internetowych udostępniających materiały wspomagające nauczanie oraz interaktywne ćwiczenia, czy testy sprawdzające umiejętności

Badger to system umożliwiający tworzenie wirtualnych wykładów, nieograniczonej ilości testów, wspomagający ich ocenę i publikacje online.

Główne funkcje systemu:

 1. Moduł zarządzania pytaniami umożliwia:
  • tworzenie pytań w dowolną ilością odpowiedzi
  • ustalenia typu pytania (jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru)
  • ustalenia sposobu zliczania punktów. (SUMA, SUMA gdy zaznaczono wszystkie prawidłowe odpowiedzi)
  • możliwość ustalenia wagi pytania (poziom trudności) która wpływa na mnożnik punktów
  • ustalenia kategorii pytań w dowolnie zagnieżdżonym drzewie


 2. Moduł zarządzania testami umożliwia:
  • tworzenie testów z dowolnej ilości pytań z dowolnych kategorii
  • ustalenie ilości pytań w teście
  • ustalenie ilości pytań losowanych do testu z każdej kategorii
  • generowanie losowych wariantów testu z zadanego zakresu pytań
  • generowanie dokumentu PDF z pytaniami
  • generowanie unikalnego klucza do rozwiązania testu online
  • możliwość przypisania testów do kategorii w dowolnie zagnieżdżonym drzewie
  • zliczanie czasu rozwiązywania testu
  • wynik testu punktowy i procentowy

Badger to aplikacja, która może między innymi wspierać pracę wykładowców w szkołach, rekruterów w firmach pośrednictwa pracy itp. Badger również może istnieć jako osobny portal internetowy, który ma na celu testowanie wiedzy jego użytkowników. System posiada łatwy i komfortowy interfejs użytkownika (Drag’n’Drop, Modalne Okna, Ajax).