Albatros DMS - system zarządzania dokumentami

DMS (Document Management System) – system przeznaczony jest do gromadzenia, udostępniania i wyszukiwania różnego rodzaju dokumentów. Umożliwia precyzyjne wyszukiwanie dokumentów wg różnych kryteriów.

System AlbatrosDMS dostarcza zestawu funkcjonalności pozwalających realizować wiele zadań, począwszy od tworzenia, uploadowania dokumentów, poprzez ich porządkowanie, klasyfikację, zarządzanie wersjami dokumentów.

Podstawowe funkcje systemu to:

  • gromadzenie, porządkowanie i wyszukiwanie dokumentów
  • klasyfikacja i kategoryzacja dokumentów, cykl życia dokumentu
  • tworzenie dokumentów z poziomu WWW
  • edycja w miejscu
  • bezpieczeństwo dokumentów
  • zarządzanie wersjami dokumentu

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu AlbatrosDMS:

  • ułatwia gromadzenie i wyszukiwanie różnego rodzaju dokumentów, przyspiesza pracę.
  • zapewnia obsługę przepływu dokumentów pomiędzy różnymi działami i pracownikami.
  • porządkuje i usprawnia pracę w ramach zdefiniowanych obiegów