W czasie ostatnich lat zaczęto przywiązywać coraz większą uwagę do relacji z klientami. Firmy zaczęły zmieniać swoją strategię - zamiast koncentrować się na walce o wielkość udziałów w rynku, skupiły się na walce o utrzymanie klienta. Statystycznie jest to około 5 razy tańsze od pozyskania nowego kontrahenta, a lojalny klient długoterminowo generuje większe zyski.

CRM to skrót od Customer Relationship Management, czyli Zarządzanie Relacjami z Klientami. Istotnym elementem systemu LemourCRM jest optymalizacja przepływu informacji, korespondencji, kontaktów oraz dokumentów.
Oznacza to:

  • kontrolowanie wszelkich kontaktów z klientami
  • kontrolowanie zadań wykonywanych przez pracowników w ramach obsługi klientów

Podstawową funkcją systemu LemourCRM jest przechowywanie danych o klientach. Informacje te mogą być przechowywane w różnych formach. Dodatkowe moduły potrafią gromadzić oraz przetwarzać wyspecjalizowane rodzaje informacji w pełni dostosowane do wymagań klienta. Inne wybrane funkcje systemu LemourCRM:

  • Wyszukiwanie firm według dowolnie wybranych cech opisujących firmę i zdarzeń, które miały miejsce w historii firmy
  • Mailing masowy zindywidualizowanych maili
  • Dostęp do korespondencji email (wysłanej, otrzymanej) w ramach jednego klienta
  • Grupowanie firm (np.: dostawcy, klienci, itp.)
  • Analizy firm, pok kątem klientów generujących największe/najmniejsze obroty/koszty.

Najważniejsze korzyści wdrożenia Systemu LemourCRM to:

  • Posiadanie jednej, jednolitej oraz spójnej bazy danych wszelkich informacji o klientach dostępnej z każdej lokalizacji przez Internet
  • Możliwość szybkiego znajdywania informacji o klientach wg różnych warunków
  • Uniezależnienie się od wiedzy o klientach posiadanych tylko przez pracowników.